Landåsbygda, Norge

13/07/20 16:00:00

04:10:42 22:38:30
46% full

Utetemperatur

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Luftfuktighet ute

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Barometer

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Nedbør

Total nedbør

0.00 cm

Høy Nedbørsintensitet

0.00 cm/hr 01/07/20 00:00:20

Innetemperatur

Høy

25.5°C 04/07/20 18:49:34

Lav

18.5°C 01/07/20 07:49:24

Innendørs luftfuktighet

Høy

48% 07/07/20 17:39:31

Lav

21% 04/07/20 12:06:59

Vind

Gjennomsnitt

N/A

RMS

N/A
 

Vektorgjennomsnitt

N/A
90°

Høy

N/A
N/A
N/A

Effektiv kulde

Lav

N/A N/A

Duggpunkt

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Effektiv varme

Høy

N/A N/A

Temperaturer

Temperaturer

Effektiv kulde & Effektiv varme

Effektiv kulde & Effektiv varme

Barometer

Barometer

Nedbør

Nedbør

Vind

Vind

Vindretning

Vindretning

Vindvektor

Vindvektor

Innetemperatur

Innetemperatur

Signalkvalitet

Signalkvalitet