Landåsbygda, Norge

02/06/20 07:50:00

03:57:53 22:35:38
83% full

Utetemperatur

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Luftfuktighet ute

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Barometer

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Nedbør

Total nedbør

0.00 cm

Høy Nedbørsintensitet

0.00 cm/hr 00:00:34 (Monday)

Innetemperatur

Høy

28.2°C 18:25:09 (Monday)

Lav

23.4°C 07:22:49 (Tuesday)

Innendørs luftfuktighet

Høy

28% 07:49:06 (Tuesday)

Lav

18% 20:53:49 (Monday)

Vind

Gjennomsnitt

N/A

RMS

N/A
 

Vektorgjennomsnitt

N/A
90°

Høy

N/A
N/A
N/A

Effektiv kulde

Lav

N/A N/A

Duggpunkt

Høy

N/A N/A

Lav

N/A N/A

Effektiv varme

Høy

N/A N/A

Temperaturer

Temperaturer

Effektiv kulde & Effektiv varme

Effektiv kulde & Effektiv varme

Barometer

Barometer

Nedbør

Nedbør

Vind

Vind

Vindretning

Vindretning

Vindvektor

Vindvektor

Innetemperatur

Innetemperatur

Signalkvalitet

Signalkvalitet