Landåsbygda, Norge

14/12/19 19:35:00

09:21:43 15:04:17
92% full

Utetemperatur

Høy

30.9°C 26/07/19 19:35:01

Lav

-11.5°C 06/11/19 01:24:56

Luftfuktighet ute

Høy

99% 20/07/19 00:05:01

Lav

30% 02/08/19 18:35:01

Barometer

Høy

1030.0 mbar 30/10/19 00:41:57

Lav

970.8 mbar 08/12/19 17:01:25

Nedbør

Total nedbør

51.81 cm

Høy Nedbørsintensitet

50.88 cm/hr 15/07/19 00:05:01

Innetemperatur

Høy

27.8°C 16/11/19 19:23:06

Lav

16.3°C 29/07/19 07:35:01

Innendørs luftfuktighet

Høy

75% 29/07/19 12:35:01

Lav

10% 03/11/19 22:16:33

Vind

Gjennomsnitt

0.8 m/s

RMS

1.3 m/s
 

Vektorgjennomsnitt

0.1 m/s
140°

Høy

15.3 m/s
270°
15/09/19 13:22:17

Effektiv kulde

Lav

-13.0°C 10/12/19 12:40:27

Duggpunkt

Høy

17.2°C 24/07/19 14:35:01

Lav

-15.9°C 06/11/19 01:24:56

Effektiv varme

Høy

30.9°C 26/07/19 19:35:01

Temperaturer

Temperaturer

Effektiv kulde & Effektiv varme

Effektiv kulde & Effektiv varme

Barometer

Barometer

Nedbør

Nedbør

Vind

Vind

Vindretning

Vindretning

Vindvektor

Vindvektor

Innetemperatur

Innetemperatur

Signalkvalitet

Signalkvalitet